NABAVA – DOKUMENTACIJA O NABAVI – FINANCIRANO IZ ESIF-A BR.KK.03.2.1.05.0049

EV 02/2017 – Izgradnja proizvodno poslovnog objekta koji se sastoji od dva dijela zgrade i mosta između zgrada, uređenje okoliša oko objekta.(objavljeno 07.09.2017.)

Uvid u ponudbenu dokumentaciju biti će omogućen u utorak 10.10.2017. u preiodu od 14:00 – 15.00 sati u prostorima naručitelja. Ponuditelji nisu dužni pristupiti uvidu.

Ovdje možete preuzeti dokumentaciju:

Prva izmjena dokumentacije (22.09.2017.):

Mobility driven by technology

Mobility driven by technology

PRONAĐITE NAS NA
ADRESA SJEDIŠTA
TELEFON
E-MAIL
  • Mobilisis Facebook
  • Mobilisis Twitter
  • Mobilisis YouTube
  • Mobilisis LinkedIn
Mobilisis d.o.o.
Varaždinska ulica - Odvojak II 7
42000 Varaždin – Jalkovec, Hrvatska
+385 (0) 42 311 777
PRAVNE NAPOMENE
Sva prava pridržana Mobilisis d.o.o. 2021.