top of page
DF1_0957.jpg

POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Poslovni uspjeh društva SICK Mobilisis d.o.o. počiva na zadovoljstvu i ispunjenju očekivanja naših Kupaca, vlasnika i zaposlenika, dobavljača, poslovnih partnera i zajednice u kojoj djelujemo u području Razvoja i proizvodnje fleksibilnih proizvoda i aplikacija s mogućnošću primjene u najzahtjevnijim poslovnim procesima s posebnim naglaskom na:

Proizvodnju, prodaju i isporuku fleet management i parking rješenja

Prvenstvena briga posvećuje se zadovoljstvu Kupaca kvalitetom pruženih usluga, proizvoda, pravovremenim isporukama i odzivu, osiguranjem dostupnosti informacija o našim proizvodima, uslugama te osiguravanjem zadovoljavanja zahtjeva kupaca kao i zakonskih i ostalih obvezujućih zahtjeva. Prilikom izvođenja naših usluga poseban naglasak stavljamo na smanjenje negativnog utjecaja na okoliš.

Svi zaposlenici obvezni su:

 • neprestano raditi na povećanju zadovoljstva naših Kupaca,

 • neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka,

 • u radnim postupcima pozitivno djelovati na okoliš,

 • poštivati zakonske i ostale zahtjeve, od internih propisa SICK grupe i SICK Mobilisisa preko lokalnih, državnih i međunarodnih propisa

 • sukladno svojim odgovornostima, poduzimati radnje za postizanje zadanih ciljeva

Uprava društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve na razini društva, tako da omoguće ostvarenje ovdje postavljenih općih ciljeva i politike.

Opći ciljevi

 • zadržavati postojeće i neprestano unapređivati zadovoljstvo kupaca koji su u centru svih aktivnosti u društvu

 • zapošljavati, dodatno educirati i zadržati kvalificirane zaposlenike

 • stalno pratiti i usvajati nove tehnologije

 • stalno poboljšavati kvalitetu usluga

 • sprječavati onečišćenja okoliša / smanjivati negativni utjecaj na okoliš

 • ispunjavati zadane rokove izvršenja usluga

 • proširivati postojeći asortiman proizvoda i usluga

 • usklađivanje sa strateškim ciljevima SICK grupe

Uprava društva od samog početka svog djelovanja ulaže velike napore u prisutnost svojih proizvoda i usluga  na zahtjevnom i visoko konkurentnom domaćem i stranom tržištu.

Stalnim poboljšavanjem kvalitete naših proizvoda i usluga te izobrazbom zaposlenika, tijekom proteklih godina uspjeli smo postići visoku kvalitetu naših proizvoda i usluga, konkurentnost i povjerenje kupaca.

Svjesni smo da visoku kvalitetu proizvoda i usluga i potpuno zadovoljstvo kupca možemo postići samo u okviru djelotvorno izgrađenog i dokumentiranog sustava.

Stoga, Uprava društva intenzivno i studiozno radi na osiguranju organizacijskih uvjeta za ispunjenje visokih zahtjeva za kvalitetu naših proizvoda i usluga.

Naš Priručnik upravljanja sadrži sve temeljne odrednice sustava upravljanja kvalitetom i okolišem (kontekst društva, potrebe i očekivanja zainteresiranih strana, politiku i ciljeve društva, područje primjene sustava, opis zadovoljenja zahtjeva i/ili uputnice na operativne postupke, opis međusobnog djelovanja procesa te ispunjava sve zahtjeve normi ISO 9001:2015 i 14001:2015.

Njegova primjena je obvezatna u radu svih zaposlenika društva.

O SICK MOBILISISU
Rješenja
Proizvodi
Online servisi
EU investment

Proizvodi

Fleet management
Mobilisis - Inteligentna prometna rješenja
Entrymo - Upravljanje pristupom i identitetom
Pametna poljoprivreda

Rješenja

bottom of page