POLITIKA KVALITETE I
ZAŠTITE OKOLIŠA

Poslovni uspjeh društva Mobilisis d.o.o. počiva na zadovoljstvu i ispunjenju očekivanja naših Kupaca, vlasnika i zaposlenika, dobavljača, poslovnih partnera i zajednice u kojoj djelujemo u području Razvoja i proizvodnje fleksibilnih proizvoda i aplikacija s mogućnošću primjene u najzahtjevnijim poslovnim procesima s posebnim naglaskom na:

Razvoj i proizvodnju sustava za upravljanje industrijskim procesima, nadzor voznog parka te mobilno prikupljanje, prijenos, pohranu i analizu podataka.

Prvenstvena briga posvećuje se zadovoljstvu Kupca kvalitetom pruženih usluga, proizvoda, pravovremenim isporukama i odzivu, osiguranjem dostupnosti informacija o našim proizvodima, uslugama te osiguravanjem zadovoljavanja zahtjeva kupaca kao i zakonskih i ostalih obvezujućih zahtjeva. Prilikom izvođenja naših usluga poseban naglasak dajemo smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Svi zaposlenici obvezni su:

 • neprestano raditi na povećanju zadovoljstva naših Kupaca,

 • neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka,

 • u radnim postupcima pozitivno djelovati na okoliš,

 • poštivati zakonske i ostale zahtjeve, od unutarnjih propisa u Mobilisisu preko lokalnih, državnih i međunarodnih propisa

 • sukladno svojim odgovornostima, poduzimati radnje za postizanje zadanih ciljeva

Uprava društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve na razini društva, tako da omoguće ostvarenje ovdje postavljenih općih ciljeva i politike.

Opći ciljevi

 • zadržavati postojeće i neprestano unapređivati zadovoljstvo kupca koji su u centru svih aktivnosti u društvu

 • zapošljavati, dodatno educirati i zadržati kvalificirane zaposlenike

 • stalno pratiti i usvajati nove trendove

 • stalno poboljšavati kvalitetu usluga

 • sprječavati onečišćenja okoliša / smanjivati negativni utjecaj na okoliš

 • ispunjavati zadane rokove izvršenja usluga

 • proširivati postojeći asortiman proizvoda i usluga

 • širiti postojeća tržišta te potvrđivati kvalitetu usluga društva na nacionalnoj i internacionalnoj osnovi

Uprava društva od samog početka svog djelovanja ulaže velike napore u prisutnost svojih proizvoda i usluga  na zahtjevnom i visoko konkurentnom domaćem i stranom tržištu.

Stalnim poboljšavanjem kvalitete naših proizvoda i usluga te izobrazbom zaposlenika, tijekom proteklih godina uspjeli smo postići visoku kvalitetu naših proizvoda i usluga, konkurentnost i povjerenje kupaca.

Svjesni smo da visoku kvalitetu proizvoda i usluga i potpuno zadovoljstvo kupca možemo postići samo u okviru djelotvorno izgrađenog i dokumentiranog sustava.

Stoga, Uprava društva intenzivno i studiozno radi na osiguranju organizacijskih uvjeta za ispunjenje visokih zahtjeva za kvalitetu naših proizvoda i usluga.

Naš Priručnik upravljanja sadrži sve temeljne odrednice sustava upravljanja kvalitetom i okolišem (kontekst društva, potrebe i očekivanja zainteresiranih strana, politiku i ciljeve društva, područje primjene sustava, opis zadovoljenja zahtjeva i/ili uputnice na operativne postupke, opis međusobnog djelovanja procesa te ispunjava zahtjeve navedene norme.

Njegova primjena je obvezatna u radu svih zaposlenika društva.

Mobility driven by technology

PRONAĐITE NAS NA
ADRESA SJEDIŠTA
TELEFON
E-MAIL
 • Mobilisis Facebook
 • Mobilisis Twitter
 • Mobilisis YouTube
 • Mobilisis LinkedIn
Mobilisis d.o.o.
Varaždinska ulica - Odvojak II 7
42000 Varaždin – Jalkovec, Hrvatska
+385 (0) 42 311 777
PRAVNE NAPOMENE
Sva prava pridržana Mobilisis d.o.o. 2020.