top of page
DF1_1012_1.jpg

ODGOVORNO POSLOVANJE

SICK Mobilisis veliku pozornost pridaje društveno odgovornom poslovanju, ulažući kontinuiran rad i trud kako bi doprinio adekvatnom razvoju i poboljšanju kvalitete života u zajednici u kojoj posluje.

Ako želite da SICK Mobilisis d.o.o. podrži neku Vašu inicijativu ili projekt, molimo da popunite Zahtjev za dodjelu sponzorstva ili donacije. Zahtjevi za sponzorstva i donacije za narednu godinu primaju se od siječnja do studenog, no razmatranje istih je krajem mjeseca studenog. Svoje zahtjeve na popunjenom obrascu za prijavu šaljite isključivo putem elektroničke pošte na adresu: marketing@mobilisis.hr

Da bi Vaš zahtjev uvrstili u našu bazu, nudimo Vam mogućnost davanja privole da SICK Mobilisis d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke iz zahtjeva za donacijom ili sponzorstvom. Ukoliko nam ne date svoju privolu, nažalost ćemo morati obrisati Vaš zahtjev i nećemo ga razmatrati. Privola se nalazi unutar zahtjeva za sponzorstvo ili donaciju.

Zahtjevu treba priložiti:

Za donacije:

 • Detaljan opis projekta/programa

 • Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta

 • Plan rada

 • Očekivani rezultati

 • Materijali, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije

Za sponzorstva:

 • Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta

 • Plan rada

 • Očekivani rezultati

 • Marketinške pogodnosti za sponzora

 • Medijska zastupljenost programa

 • Prijedlog mjerenja uspješnosti projekta

Aktivnosti tvrtke u segmentu DOP-a usmjerene su prema četiri osnovne skupine sudionika:

DRUŠTVO I ZAJEDNICA
U segmentu društva i društvene zajednice tvrtka svake godine financijski potpomaže brojne donatorske i sponzorske aktivnosti u društvenoj zajednici, uzimajući u obzir lokalne potrebe i specifičnosti.

OKOLIŠ
Uz svjesno ponašanje sukladno implementiranom certifikatu zaštite okoliša ISO14001 u segmentu okoliša i uređenja Mobilisis stremi što kvalitetnijim poslovnim procesima i ekološki održivom poslovanju. Tvrtka redovito održava opremu kako bi povećala njezinu kvalitetu i trajnost te kontinuirano nalazi načine za što efikasnijim i ekološki prihvatljivim poslovanjem.

KLIJENTI
Svjesni smo činjenice da je lojalan klijent najveće blago svake tvrtke. Imajući tu činjenicu u vidu, poslovna etika zauzima visoko mjesto na listi prioriteta tvrtke. Naš doprinos društvu u kojem poslujemo i odgovornost prema našim klijentima i partnerima dokazujemo kroz certifikate koje posjedujemo.

ZAPOSLENICI
Tvrtka nastoji osigurati kvalitetno okruženje i sredstva za rad svim svojim zaposlenicima te im omogućiti edukaciju i stručno usavršavanje. Kako bi spremno odgovorili novim izazovima koji se postavljaju pred nas, kontinuirano ulažemo u poboljšanje uvjeta rada, uspostavljanje sustava motiviranja, promicanje kompanijskih vrijednosti, razvoj kompetencija, povećanje efikasnosti kao i u niz drugih programa koji doprinose našoj izvrsnosti u upravljanju ljudskim potencijalima.

O SICK MOBILISISU
Rješenja
Proizvodi
Online servisi

Rješenja

Proizvodi

Fleet management
Mobilisis - Inteligentna prometna rješenja
Entrymo - Upravljanje pristupom i identitetom
Pametna poljoprivreda
bottom of page