JAVNA NABAVA

PROJEKT: Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis d.o.o. izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu

ZAVRŠEN

NABAVA – DOKUMENTACIJA O NABAVI – FINANCIRANO IZ ESIF-A BR.KK.03.2.1.05.0049

NAPOMENA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i temeljem točke 2. Priloga 4. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“ Mobilisis d.o.o. kao naručitelj, na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa svojih predstavnika, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

WIM Systems d.o.o., Trnovec, OIB: 29384721965 
KAF d.o.o., Trnovec, OIB: 04937649921
SICK AG, Waldkirch, Njemačka, Ust.-IDNr: DE141989858
Mobilisis GmbH, Heppenheim, Njemačka, Ust.-IDNr: DE283608360
RASCO d.o.o., Kalinovac, OIB: 12710048305

Mobility driven by technology

PRONAĐITE NAS NA
ADRESA SJEDIŠTA
TELEFON
E-MAIL
  • Mobilisis Facebook
  • Mobilisis Twitter
  • Mobilisis YouTube
  • Mobilisis LinkedIn
Mobilisis d.o.o.
Varaždinska ulica - Odvojak II 7
42000 Varaždin – Jalkovec, Hrvatska
+385 (0) 42 311 777
PRAVNE NAPOMENE
Sva prava pridržana Mobilisis d.o.o. 2020.