top of page

JAVNA NABAVA

euProjekti_info.png

PROJEKT: Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis d.o.o. izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu

ZAVRŠEN

NABAVA – DOKUMENTACIJA O NABAVI – FINANCIRANO IZ ESIF-A BR.KK.03.2.1.05.0049

NAPOMENA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i temeljem točke 1.2. Priloga 4. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, verzija 7.0, Mobilisis d.o.o. kao naručitelj, na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa svojih predstavnika, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:
 

  • Mobilisis GmbH, 64646 Heppenheim, Ernst-Schneider-Straße 2, Germany, DE283608360

  • Mobilisis d.o.o. za trgovinu i usluge Beograd - Savski Venac, Ulica Kneza Miloša br. 82, Beograd, Republika Srbija, PIB:112435876

O SICK MOBILISISU
Rješenja
Proizvodi
Online servisi
EU investment

Proizvodi

Fleet management
Mobilisis - Inteligentna prometna rješenja
Entrymo - Upravljanje pristupom i identitetom
Pametna poljoprivreda

Rješenja

bottom of page