Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta korisnika

Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis d.o.o. izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu

Kratki opis projekta

Mobilisis je 2016. godine na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta prijavio projekt pod nazivom „Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis d.o.o. izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu“.

Nakon odluke o financiranju i dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnog poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“ tvrtka Mobilisis započela je provedbu projekta u srpnju 2017. godine.

Glavni izazovi tvrtke Mobilisis d.o.o. su nedovoljni ljudski i prostorni kapaciteti te neadekvatna oprema potrebna za poboljšanje kvalitete proizvoda i širenje poslovanja.

Cilj projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu, a uspješna provedba projekta doprinijet će razvoju i rastu malog i srednjeg poduzetništva na domaćem i stranim tržištima.

Ciljna skupina su zaposlenici Društva, a krajnji korisnici sadašnji i budući kupci i korisnici proizvoda, dobavljači, udruge koje Društvo donira i stanovnici Varaždinske županije.

Završetak projekta planiran je u srpnju 2019. godine.

Video

Izgradnja poslovne zgrade MOBILISIS

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis d.o.o. izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu.

Ostvarenje navedene svrhe projekta teži ostvarenju općeg cilja kojim će se doprinijeti razvoju i rastu malog i srednjeg poduzetništva na domaćem i stranim tržištima.

Očekivani rezultati projekta su povećanje prihoda od prodaje 143%, povećanje prihoda od prodaje u inozemstvu za 656% te 29 novozaposlenih.

Ukupna vrijednost projekta: 38.252.308,06 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 13.743.033,81 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

01.07.2017.- 01.07.2019.

Kontakt osobe za više informacija:

Andreja Mišak, e-mail: amisak@mobilisis.hr,

tel: +385 42 352 760

Goran Kanižaj, e-mail: gkanizaj@mobilisis.hr,

tel: +385 42 352 756

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Mobilisis d.o.o.

Mobility driven by technology

PRONAĐITE NAS NA
ADRESA SJEDIŠTA
TELEFON
E-MAIL
  • Mobilisis Facebook
  • Mobilisis Twitter
  • Mobilisis YouTube
  • Mobilisis LinkedIn
Mobilisis d.o.o.
Varaždinska ulica - Odvojak II 7
42000 Varaždin – Jalkovec, Hrvatska
+385 (0) 42 311 777
PRAVNE NAPOMENE
Sva prava pridržana Mobilisis d.o.o. 2020.