top of page

EU PROJEKTI

Slika - certifikacijom proizvoda do tržišta.jpg

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

euProjekti_info.png

Naziv projekta korisnika

Tehnički dizajn kućišta i alata za izradu kućišta NBPS senzora

Kratki opis projekta

Projektom je predviđen prijenos stručnog i tehničkog znanja za izradu polimernih elemenata inovativnog parkirnog senzora, koji svoju funkciju temelji na radarskoj tehnologiji.

 

U okviru projekta potrebno je izabrati optimalni materijal za izradu polimernih elemenata kućišta inovativnog parkirnog senzora, dizajnirati elemente, te definirati i optimirati tehnologiju njihove izrade (dizajn kalupa i simulacija procesa prerade).

 

NBPS senzor je autonomni, bežični kompaktni senzor za praćenje zauzetosti parkirnih mjesta. Inačica senzora za koju će se projektirati kućište imati će integrirani radar za dodatnu preciznost detekcije, u odnosu na prvotnu inačicu senzora koja je posao detekcije vozila obavljala putem 3-osnog magnetometra.

Ukupna vrijednost projekta: 109.750,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 75.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

17.09.2021.- 16.12.2021.

Kontakt osobe za više informacija:

Dario Golub, e-mail: dgolub@mobilisis.hr,

tel: +385 42 311 777

Goran Kanižaj, e-mail: gkanizaj@mobilisis.hr,

tel: +385 42 352 756

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

U okviru projekta planirana je izrada konstrukcijske dokumentacije polimernih proizvoda i alata za njihovu izradu te lista optimiranih parametara za izradu elemenata inovativnog parkirnog senzora. Nakon završetka projekta te izrade prototipa kućišta parkirnog senzora, prijavitelj će izraditi konstruirane alate te predstaviti čitav lanac od razvoja proizvoda, razvoja alata, izrade prototipova i njihovog testiranja te konačnih proizvoda na ciljanim stručnim skupovima te kroz kanale vlastite promocije.

 

Informacija o uvedenom inovativnom parkirnom senzoru biti će ugrađena u sve elemente vidljivosti prijavitelja kojima nastupa na tržištu. Nakon realizacije ovog projekta, prijavitelj i partner će zajedno pratiti izradu odgovarajućih alata za izradu elemenata kućišta inovativnog parkirnog senzora, te evaluirati dobivene rezultate nakon njihovog ispitivanja i po potrebi poduzeti korektivne mjere.

 

Kako prijavitelj u svom proizvodnom programu ima veći broj proizvoda za područje parkirnih sustava, koji također zahtijevaju primjenu različitih polimernih proizvoda, iskustvo iz ovog projekta se, nakon završetka projekta, namjerava primijeniti i na druge projekte razvoja proizvoda i proizvodnih procesa, čime će se konačnim proizvodima prijavitelja dati nova dodana vrijednost.

 

S povećanjem broja takvih proizvoda, javljati će se i potreba za zapošljavanjem dodatne radne snage, a vlastiti razvoj i proizvodnja osnažiti će domaće gospodarstvo, umjesto realokacije razvoja i proizvodnje u zemlje dalekog istoka, što je vrlo česta praksa u plastičarskom sektoru.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost SICK Mobilisis d.o.o.

Mobilisis - eu projekt.jpg

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

euProjekti_info.png

Naziv projekta korisnika

Povećanje konkurentnosti i kvalitete tvrtke Mobilisis d.o.o. kroz certifikaciju novih proizvoda

Kratki opis projekta

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Provedbom projektnih aktivnosti tvrtka Mobilisis d.o.o. će certificirati 2 nova proizvoda za domaće i europsko tržište, čime će se dokazati kvaliteta, sigurnost i pouzdanost proizvoda te osigurati preduvjeti za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Svrha projekta je certificiranjem proizvoda povećati konkurentnost tvrtke, kvalitetu proizvoda i prihod od prodaje na domaćem i stranim tržištima. Povećana primjena normi će zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima Mobilisisa d.o.o. da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osigura preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Uvođenjem i primjenom europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da Mobilisis d.o.o. iskoristi prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Preduvjet da bi se naši proizvodi mogli prodavati na europskom tržištu jest certificiranje proizvoda prema važećim normama kojima proizvod podliježe. Naši proizvodi su dosad uvijek bili certificirani za europsko tržište. U tom smislu, glavni problem Društva predstavljaju necertificirani proizvodi koji nužno moraju biti certificirani sukladno novoj Direktivi i zahtjevima stranih tržišta kako bi se poboljšala njihova kvaliteta i omogućilo širenje poslovanja.

 

Projektom "Povećanje konkurentnosti i kvalitete tvrtke Mobilisis d.o.o. kroz certifikaciju novih proizvoda" tvrtka Mobilisis d.o.o. certificirati će 2 nove inačice Narrowband Parking Senzora (skraćeno NBPS) ". Realizacijom projekta i ostvarivanjem sufinanciranja od strane EU Društvo će osigurati pristup novim tržištima i povećati prodaju na postojećim tržištima.

 

Cilj projekta je povećanje ukupne konkurentnosti tvrtke, kvalitete proizvoda i prihoda od prodaje na domaćim i stranim tržištima.

Ukupna vrijednost projekta: 315.688,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 268.303,23 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

19.04.2021.- 19.04.2022.

Kontakt osobe za više informacija:

Dario Golub, e-mail: dgolub@mobilisis.hr,

tel: +385 42 311 777

Goran Kanižaj, e-mail: gkanizaj@mobilisis.hr,

tel: +385 42 352 756

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Mobilisis d.o.o.

euProjekti_info.png
maxresdefault.jpg

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

euProjekti_info.png

Naziv projekta korisnika

A - Unit - Istraživanje i razvoj napredne jedinice za autonomno upravljanje mobilnim vozilima u logistici

Kratki opis projekta

Projekt predstavlja ulaganje u IRI aktivnosti te jačanja inovacijskih kapaciteta prijavitelja ukupne vrijednosti 42.101.852,45 kn, uz trajanje od 36 mjeseci.

 

Projekt će se provesti učinkovitom suradnjom Prijavitelja Gideon Brothers d.o.o. s dva partnera – FER Sveučilišta u Zagrebu (doprinos znanjima u području strojnog učenja, stereovizijskih sustava, upravljanja autonomnim sustavima) i tvrtkom Mobilisis d.o.o. (doprinos u istraživanju i razvoju komunikacijskog modula jedinice za autonomno upravljanje).

 

Svrha projekta je demonstrirati tehnološki koncept (PoC) te razviti naprednu jedinicu za autonomno upravljanje mobilnim vozilima u logistici, koja bi proizvođačima radnih vozila poput viličara ili vozila za vuču omogućila konverziju u potpuno autonomna. U slučaju uspješnog ostvarenja rezultata projekta, Prijavitelj će osigurati tehnološko vodstvo na globalnom tržištu, promijeniti poslovnu paradigmu logističkih kompanija i revolucionarizirati industriju, istovremeno se etablirajući kao autoritet u ovom tehnološkom području.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Provedbom projekta, prijavitelj će adresirati i riješiti navedene aspekte problema istraživanjem i razvojem napredne jedinice za autonomno upravljanje mobilnim vozilima u logistici. Očekivani efekti provedenih aktivnosti su drastično povećanje učinkovitosti skladišnih operacija te smanjenje barijera za primjenu autonomnih vozila u industriji za tržište i potencijalne kupce, a za tvrtku predstavlja mogućnost zauzimanja i održavanja pozicije globalnog tehnološkog lidera.


Zbog svega - od stupnja inovativnosti opisanog rješenja u odnosu na postojeća, preko tržišnog potencijala pa do utjecaja na razvoj i tržišnu poziciju prijavitelja, proizlazi da je vrijednost ulaganja EU sredstava u ovaj projekt vrlo visoka.
 

Rezultat bi se sastojao od inovativne hardverske i softverske komponente jedinstvenih tehnoloških performansi, koje bi predstavljale radikalnu inovaciju i postavile novo stanje tehnike (state-of-the-art) na globalnom tržištu.

Ključan očekivan rezultat projekta je razvijena jedinica za autonomno upravljanje mobilnim vozilima u logistici, s naprednom tehnologijom navigacije i percepcije okoline.

Ukupna vrijednost projekta: 42.101.852,45 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 29.715.642,79 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

17.08.2020.- 17.08.2023.

Kontakt osobe za više informacija:

Dario Golub, e-mail: dgolub@mobilisis.hr,

tel: +385 42 311 777

Goran Kanižaj, e-mail: gkanizaj@mobilisis.hr,

tel: +385 42 352 756

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Mobilisis d.o.o.

euProjekti_image_Mobilisis.jpg

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

euProjekti_info.png

Naziv projekta korisnika

Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis d.o.o. izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu

Kratki opis projekta

Mobilisis je 2016. godine na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta prijavio projekt pod nazivom „Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis d.o.o. izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu“.

Nakon odluke o financiranju i dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnog poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“ tvrtka Mobilisis započela je provedbu projekta u srpnju 2017. godine.

Glavni izazovi tvrtke Mobilisis d.o.o. su nedovoljni ljudski i prostorni kapaciteti te neadekvatna oprema potrebna za poboljšanje kvalitete proizvoda i širenje poslovanja.

Cilj projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu, a uspješna provedba projekta doprinijet će razvoju i rastu malog i srednjeg poduzetništva na domaćem i stranim tržištima.

Ciljna skupina su zaposlenici Društva, a krajnji korisnici sadašnji i budući kupci i korisnici proizvoda, dobavljači, udruge koje Društvo donira i stanovnici Varaždinske županije.

Završetak projekta planiran je u srpnju 2019. godine.

Video

Izgradnja poslovne zgrade MOBILISIS

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis d.o.o. izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu.

Ostvarenje navedene svrhe projekta teži ostvarenju općeg cilja kojim će se doprinijeti razvoju i rastu malog i srednjeg poduzetništva na domaćem i stranim tržištima.

Očekivani rezultati projekta su povećanje prihoda od prodaje 143%, povećanje prihoda od prodaje u inozemstvu za 656% te 29 novozaposlenih.

Ukupna vrijednost projekta: 38.252.308,06 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 13.743.033,81 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

01.07.2017.- 01.07.2019.

Kontakt osobe za više informacija:

Andreja Mišak, e-mail: amisak@mobilisis.hr,

tel: +385 42 352 760

Goran Kanižaj, e-mail: gkanizaj@mobilisis.hr,

tel: +385 42 352 756

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Mobilisis d.o.o.

O SICK MOBILISISU
Rješenja
Proizvodi
Online servisi

Rješenja

Proizvodi

Fleet management
Mobilisis - Inteligentna prometna rješenja
Entrymo - Upravljanje pristupom i identitetom
Pametna poljoprivreda
bottom of page