NABAVA – DOKUMENTACIJA O NABAVI – FINANCIRANO IZ ESIF-A BR.KK.03.2.1.05.0049

EV 05/2017 – Nabava stolnih računala, prijenosnih računala, ekrana računala, MF pisača, licenci i softwarea – 1. i 2. faza (objavljeno 04.05.2018.)

Objava Odluke o poništenju ponovljene nabave za EV 05 Grupa 9 (29.08.2018.):

Ponovljena nabava za Grupu 9 (17.07.2018.):

Odluka o poništenju nabave za grupu 9 (21.06.2018.):

Prva izmjena dokumentacije (11.05.2018.):

Ovdje možete preuzeti dokumentaciju:

Mobility driven by technology

Mobility driven by technology

PRONAĐITE NAS NA
ADRESA SJEDIŠTA
TELEFON
E-MAIL
  • Mobilisis Facebook
  • Mobilisis Twitter
  • Mobilisis YouTube
  • Mobilisis LinkedIn
Mobilisis d.o.o.
Varaždinska ulica - Odvojak II 7
42000 Varaždin – Jalkovec, Hrvatska
+385 (0) 42 311 777
PRAVNE NAPOMENE
Sva prava pridržana Mobilisis d.o.o. 2021.