DETEKCIJA
CESTOVNOG PROMETA

Mobilisis tehnologija smart senzora uvelike pospješuje praćenje parametara okoline te samim time omogućava realne informacije u realnom vremenu.

Parametri poput temperature okoline, tlaka, brzine vozila, smjera vozila, detekcija gužve i slično bitan su izvor informacija danas kako za gradske službe tako i za komunalna društva.

OPREMA OTPORNA NA SVE VREMENSKE UVJETE

PRECIZNA ZAUZETOST VEĆA OD 99 %

NIŽI TROŠKOVI UPRAVLJANJA

POVEĆANJE PROFITABILNOSTI

KONTROLA ULAZA I IZLAZA, PAMETNE RAMPE

CLOUD APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE, ANALIZU I IZVJEŠTAJE

MOBILNA APLIKACIJA ZA KORISNIKE PARKINGA

ZNAKOVI ZA USMJERAVANJE

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA SA DRUGIM SUSTAVIMA PUTEM API-A

Projekti

Grad Varaždin - detekcija parkiranja vozila

Izazov

 • Brzina vozila

 • Smjer, detekcija kolone

 • Brojanje vozila, statistički parametri prometa

 

Rješenje  

 • Sustav detekcije parametara vozila – MagSense senzorski kabel

 • Zamjena za detektore brzine poput radarskog sustava 

 • Integracija sa drugim prometnim sustavima poput semafora

 

Rezultat  

 • Precizna detekcija brzine vozila

 • Detekcija kolone vozila i broja vozila u koloni

 • Otkrivanje smjera vozila i udaljenosti između vozila u samoj koloni

 • Integracija sa prometnim semaforima

 • Vizualizacija prometne situacije u Cloud sustavu

 • Smanjenje prometnog zagađenja, manje vozila na prometnicama, manje gužve

Pojatno – kontrola prolazaka vozila

Izazov

 • brzina i smjer vozila

 • brojanje vozila

 • meteorološki zahtjevi (temperatura prometnice, brzina vjetra, itd.)

 • glavna državna prometnica
   

Rješenje  

 • radar za detekciju brzine i smjera vozila

 • ANPR kamera – automatsko očitavanje tablice vozila – brojač prolazaka vozila

 • meteorološka stanica + integrirani kolnički temperaturni senzor
   

Rezultat  

 • smanjenje trenutne brzine vozila na prometnici

 • povećana sigurnost te protočnost prometnice

 • meteorološka kontrola uz dotičnu prometnicu (temperatura, vjetar)

Mobility driven by technology

PRONAĐITE NAS NA
ADRESA SJEDIŠTA
TELEFON
E-MAIL
 • Mobilisis Facebook
 • Mobilisis Twitter
 • Mobilisis YouTube
 • Mobilisis LinkedIn
Mobilisis d.o.o.
Varaždinska ulica - Odvojak II 7
42000 Varaždin – Jalkovec, Hrvatska
+385 (0) 42 311 777
PRAVNE NAPOMENE
Sva prava pridržana Mobilisis d.o.o. 2020.