Korporativne novosti

KORPORATIVNE NOVOSTI

3.  listopada 2019. godine u Solinu održala se 58. sjednica Skupštine  Hrvatske parking udruge na kojoj je Mobilisis predstavio rješenje za  fiskalizaciju računa na parkirnim automatima.


TDC-E fiskalizacijski modul jedinstven je uređaj koji omogućuje  fiskalizaciju na raznim vrstama parkirnih aparata koristeći GPRS  povezivanje na internet. U kombinaciji sa MOBILISIS Cloud platformom, na  koju se šalju sve transakcije sa uređaja, čini kvalitetno i pouzdano  rješenje koje zadovoljava zakonsku obvezu fiskalizacije ali i nadzora  rada i parametara parkirnih aparata.
Prvi parkirni automat s fiskaliziranim računom postavljen je u Osijeku u suradnji s tvrtkom Elektromodul.

O Mobilisisu
Rješenja
Proizvodi

Rješenja

Proizvodi