TDC-E

TDC-E je profesionalni industrijski IoT Gateway koji povezuje senzore, strojeve i IoT platformu za prikupljanje i obradu lokalnih senzorskih i procesnih podataka.

TDC-E (Telematic Data collector) gateway uređaj služi za sakupljanje i spremanje podataka sa senzora koristeći različite komunikacijske protokole. Za komunikaciju koristi se WLAN, LAN i GSM komunikacija kojom se podaci prebacuju na Web platforme (Cloud).

TDC-E također vrši obradu podataka te u skladu s dobivenim podacima može reagirati u real-time vremenu preko I/O sustava ili slanjem SMS alarma. Uređaj ima integrirani GPS sustav koji se koristi za Fleet menagement, kao i UWB koji se koristi za lokalizaciju u zatvorenim i otvorenim prostorima. Podaci dobiveni pomoću TDC-E se mogu iskoristi  za optimizaciju rada te povećanje produktivnosti.

Glavne značajke

 • Ugradnja u vozila za slanje parametara Fleet managementa

 • Upravljanje parkirnim i prometnim sustavima

 • Podrška za standardizirana sučelja i protokole za prijenos podataka

 • Konfiguracija putem korisničkog sučelja temeljenog na pregledniku

 • Korisnički definirani alarmi u stvarnom vremenu

 • Unutarnja i vanjska lokalizacija

Prednosti

 • Jednostavno, brzo i učinkovito prikupljanje i korištenje podataka koji optimiraju procese

 • Fleksibilnost koju donosi širok raspon mogućnosti povezivanja i komunikacije

 • Maksimalna dostupnost senzora i strojeva kroz nadzor u stvarnom vremenu s korisnički definiranim alarmima

 • Mogućnost povećanja produktivnosti i učinkovitosti kroz transparentne senzorske i procesne podatke

Primjene

 • Industrija 4.0

 • Lokalizacija

 • Fleet management

 • Prometni sustavi

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Mobility driven by technology

PRONAĐITE NAS NA
ADRESA SJEDIŠTA
TELEFON
E-MAIL
 • Mobilisis Facebook
 • Mobilisis Twitter
 • Mobilisis YouTube
 • Mobilisis LinkedIn
Mobilisis d.o.o.
Varaždinska ulica - Odvojak II 7
42000 Varaždin – Jalkovec, Hrvatska
+385 (0) 42 311 777
PRAVNE NAPOMENE
Sva prava pridržana Mobilisis d.o.o. 2020.